Instrukcja przedłużenia licencji PZSS

1. Należy zalogować się na konto PZSS (login to mail podany do PZSS , hasło to pesel) https://portal.pzss.org.pl/
2. Przy pierwszym logowaniu poprosi o zmianę hasła.
3. Trzeba uzupełnić wszystkie dane i wgrać zdjęcie.
4. W zakładce licencje i patenty należ kliknąć przedłóż licencję i postępować według pojawiających się instrukcji.
Obrazek
Obrazek
5. Następnie opłacamy 65 zł na konto stowarzyszenia w tytule wpisując imię i nazwisko i opłata za licencję za rok…..
6. Na maila stowarzyszenia lub listownie należy wysłać wniosek z wyszczególnionymi osobo-startami i potwierdzeniem wpłaty za licencję i składki na aktualny rok. wniosek ===>> http://www.pskbpiss.pl/download/162/
7. W przypadku wniesienia opłat i dostarczeniu wniosku klub akceptuję przedłużenie licencji i opłaca do PZSS za licencje zawodniczą.
8. Gdy WZMSS i PZSS zaakceptują wnioski elektroniczne , można wydrukować sobie licencje papierową z portalu PZSS
9. Po jakimś czasie PZSS przysyła licencje zawodnicze w postaci plastikowej karty i klub je rozsyła do członków.

W przypadku braku osobo-startów za dany rok, przeprowadzany jest egzamin kompetencyjny przez klub , przeważnie na przełomie stycznia/lutego.