Zawody Blachara 2018

Date: 29 czerwca 2018
Time: 00:00 - 00:00

Zapraszamy na zawody Blachara 2018 w dniu 08.07.2018

Pierwsze zawody na naszej nowej strzelnicy w Czarnotach, niedaleko Nowego Miasta.

Strzelamy do blach i poperów , pistolet, karabin, strzelba.

– czas : 8 lipca (niedziela) 2018 r.
– miejsce : strzelnica sportowa PSKBPISS w Czarnotach,
gm. Nowe Miasto, pow. płoński;
– godz. 9.00 -otwarcie zawodów,
– 9.00 – 12.00 zapisy,
– odprawa techniczna – przed każda konkurencją;

REGULAMIN ZAWODÓW

Polskiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni Palnej i Strzelectwa Sportowego

BLACHARA 18′

1.Cel Zawodów:
– popularyzacja strzelectwa sportowego;
– doskonalenie umiejętności strzeleckich;
– integracja środowisk strzeleckich;

2.Organizator:
– Polskie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni Palnej i Strzelectwa Sportowego

3.Terminy i miejsce zawodów:
– 8 lipca (niedziela) 2018 r.
– strzelnica sportowa PSKBPISS w Czarnotach,
gm. Nowe Miasto, pow. płoński;
– godz.900 -otwarcie zawodów,
– 900 – 1200 zapisy,
– odprawa techniczna – przed każda konkurencją;

4.Konkurencje:

A) Pistolet centralnego dynamiczny
Cel: 15 poperów,
Odległość: 10-25 m,
Magazynki załadowane maksymalnie 15 szt. amunicji.
Maksymalnie 4 magazynki.
Opis konkurencji:
– zawodnik na komendę „przygotuj się” podpina magazynek i chowa
nie przeładowaną broń do kabury. Przyjmuje postawę swobodną.
Strzelanie rozpoczyna się na sygnał timera. Ostatni strzał kończy konkurencję. Za każdego nie przewróconego popera dolicza się karę 10s.
Wygrywa zawodnik który uzyskał najkrótszy czas w przebiegu konkurencji.
Klasyfikacja:
Klasa standard (dopuszczone mechanizmy pojedynczego i podwójnego działania. Nie dopuszczone są kompensatory podrzutu, optyczne i optoelektroniczne przyrządy celownicze.)
Klasa open (dopuszczalne wszelkie możliwe modyfikacje broni palnej).

B) Karabin centralnego zapłonu dynamiczny
Cel: 10 poperów lub dzwonów metalowych na odległości 50-75 m,
Magazynek załadowany 10 szt amunicji.
Przebieg konkurencji: na komendę sędziego zawodnik wchodzi na platformę zawieszoną na 4 łańcuchach. Przygotowuje się, podpina załadowany magazynek do broni, broń przeładowuje i przyjmuje postawę niskiej gotowości. Zawodnik nie może dotykać stelaża platformy w trakcie odbywania się konkurencji (broń pod kątem około 45 stopni do podłoża). Na sygnał timera rozpoczyna strzelanie oddając po 1 strzale do każdej z blach/poperów. Za nie trafionego popera/blachę sędzia dolicza 10 s. kary.
Klasa standard (dopuszczone urządzenia wylotowe w tym kompensatory podrzutu, nie dopuszczalne są optyczne i optoelektroniczne przyrządy celownicze.)
Klasa open (dopuszczalne wszelkie możliwe modyfikacje broni palnej).

C) Strzelba dynamiczna
Cel: 10 poperów,
Odległość: 10-15 m,
Opis konkurencji:
– zawodnik na komendę „przygotuj się” zawodnik ładuje strzelbę 5 szt. amunicji. Strzelba nie przeładowana. Reszta amunicji na stoliku lub w ładownicy. Zawodnik przyjmuje postawę niskiej gotowości.
Strzelanie rozpoczyna się na sygnał timera. Ostatni strzał kończy konkurencję. Za każdego nie przewróconego popera dolicza się karę 10s.
Wygrywa zawodnik który uzyskał najkrótszy czas w przebiegu konkurencji.
Klasyfikacja:
Strzelba powtarzalna.
Strzelba samopowtarzalna.

Sędzia główny zawodów ma głos decydujący w sytuacjach spornych.

5.Klasyfikacja:

– indywidualna – wg najniższego czasu uzyskanego w danej konkurencji.
– w przypadku uzyskania równego czasu przez kilku zawodników, o kolejności zajętych miejsc decydować będzie dogrywka identyczna jak sama konkurencja.

6.Broń i amunicja

– Zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji;
– Istnieje możliwość odpłatnego skorzystania z broni i amunicji klubowej. Opłata za możliwość skorzystania z broni klubowej 2 zł za każda wystrzelona szt. amunicji.

7.Uczestnictwo

– Opłata startowa z własną bronią wynosi – 30 zł od każdej konkurencji.

8.Nagrody i wyróżnienia.

– Indywidualnie – I – III miejsca: medale, dyplomy.

9.Organizacja i przebieg zawodów
– zostanie przedstawione w dniu zawodów na odprawie technicznej przez sędziego głównego zawodów.

10.Funkcyjni zawodów

1.Sędzia główny zawodów
2.Sędziowie stanowiskowi
3. Sędziowie techniczni

Rejestracja ==>> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGYaFg_-HCW-cFC6wDlPB26gNNmsQmB4ORmMmDr7I6hfxXMg/viewform?usp=sf_link