Kurs Sędziego Strzelectwa kl. III lub podwyższenie klasy sędziowskiej

Date: 13 sierpnia 2022
Time: 09:00 - 14:00

Zapraszamy na kurs Sędziego Strzelectwa kl. III lub podwyższenie klasy sędziowskiej organizowany przez PSKBPISS.
Data kursu 13.08.2022 r
Godziny zajęć: 9:00 – 14:00
Koszt 250zł (w tym zawarte opłaty do PZSS )
Miejsce kursu sala w Wieży Czerwonej Modlin Twierdza (Bema 200C)
Kurs będzie przeprowadzany na podstawie zatwierdzonego programu szkoleniowego PZSS.
Szkolenie kończy się uzyskaniem uprawnienia „Sędziego Strzelectwa Sportowego kl III, II ” potwierdzającym nabycie kwalifikacji do prowadzenia lub pomocy w zawodach strzeleckich.
Wymagania:
1.Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
2.Korzystanie w pełni z praw publicznych
3.Ukończenie kursu przygotowawczego kandydatów na sędziów oraz zdanie egzaminu.
4.Złożenie pisemnego zobowiązania do przestrzegania postanowień statutu i regulaminów PZSS oraz międzynarodowych organizacji sportu strzeleckiego, w tym także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej.
5.Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w ramach obowiązującego prawa.
Szkolenie prowadzi Antoni Kamiński
Chętnych prosimy o wpisanie sie do formularza zgłoszeniowego ==>>https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYItN1oDA1cjXVO6jriDpJK65aJ1xm4RiG-LVWrVUJ0Mh52A/viewform?fbclid=IwAR25YUnNDXLPhrql4000aVRYn3wW0bTDs_UM9rX7IDky6PQpMIJCDY8-sAc