Kurs Prowadzącego Strzelanie

Start date: 11 czerwca 2022
End date: 12 czerwca 2022
Time: 09:00
Location: Sala na Wieży Czerwonej w Modlinie Twierdzy

Wspólnie z firmą MONK serdecznie zapraszamy na kurs prowadzącego strzelanie , uprawnienia nadane przez LOK.
Kurs odbędzie się 11 i 12 czerwca 2022 teoria i 18 czerwca zajęcia praktyczne na strzelnicy.
Koszt kursu prowadzącego strzelanie 690 zł.
Legitymacja prowadzącego strzelanie potwierdza uprawnienia do prowadzenia strzelań z następujących typów broni :
A – pneumatyczna
B – palna bocznego zapłonu
C – palna centralnego zapłonu
D – maszynowa (pistolet maszynowy)
E – samoczynna
F – gładkolufowa (powtarzalna)
G – gładkolufowa (samopowtarzalna)
H – Czarnoprochowa
Zajęcia teoretyczne odbędą się na sali Wieży Czerwonej w Modlinie Twierdzy, natomiast zajęcia praktyczne na strzelnicy LOK w Szerominku.
Wymagania :
Zgłaszający powinien zarejestrować się w formularzu zgłoszeniowym i pierwszego dnia dostarczyć zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny sportowej lub lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do udziału w szkoleniu oraz kserokopie dokumentu minimum średniego wykształcenia.
Formularz zgłoszeniowy==>> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTK-dE3g70PO_5a3OqwmX-DvfwMvn0InSVusBNgYu2IwMvNw/viewform?fbclid=IwAR1-5vhywhAX_E0-9pw-LlgvA-6y1_RnW7mC-Bs1u08f_2P7tlCqypvN3d8