Wydarzenia

XXVII Edycja Zawodów Sportowych

Date: 3 grudnia 2022
Time: 08:00 - 14:00
1111

XXVII Edycja Zawodów Sportowych.
Dzień 03.12.2022
Godzina 08:00 (rejestracja zawodników od godziny 08:00-10:00)
Miejsce Strzelnica CEL, Kampinoska 3, Paprotnia
3 grudnia 2022 roku na terenie Strzelnicy CEL w Paprotni odbędzie się XXVII Edycja Zawodów Sportowych. Organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni Palnej i
Strzelectwa Sportowego.
Przewidziane jest 8 konkurencji:
1. Pistolet centralnego zapłonu 25 m
2. Pistolet bocznego zapłonu 25 m
3. Karabin centralnego zapłonu 25 m
4. Karabin bocznego zapłonu 25 m
5. Strzelba 25 m
6. Pistolet centralnego zapłonu dynamiczny
7. Pistolet bocznego zapłonu dynamiczny
8. Strzelba dynamiczna
Wpisowe 30 PLN, za każdą z konkurencji.

Wpisowe 30 PLN, za każdą z konkurencji (240zł) na miejscu lub 200zł za komplet 8 konkurencji płatne na konto stowarzyszenia 57102015920000280202347706 do 01.12.2022.
Uwaga
W przypadku braku własnej broni strzelnica “CEL” umożliwi skorzystanie z broni obiektowej oraz amunicji za dodatkową opłatą.
Opłat można dokonać kartą płatniczą w dniu zawodów lub na konto bankowe.
Wszystkie osoby dokonujące płatności za pośrednictwem przelewu muszą posiadać w dniu zawodów wydrukowane potwierdzenie przelewu. W tytule przelewu proszę wpisać “ZAWODY XXIII
– IMIĘ NAZWISKO”

Szkolenie paralizator

Date: 19 listopada 2022
Time: 09:00 - 15:00
1

PSKBPISS wraz z firmą MONK organizuje szkolenie z zakresu
posługiwania przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.
Szkolenie zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem sprzętu TASER,
zostanie ono zakończone zaliczeniem, a uczestnik, po otrzymaniu oceny pozytywnej, otrzyma certyfikat odbycia szkolenia.
Poruszone zostaną zagadnienia:
– podstawy prawne użycia paralizatora,
– zasada działania urządzeń,
– zasady bezpiecznego posługiwania się paralizatorami,
– demonstracja użycia paralizatora,
– pomoc przedmedyczna po użyciu urządzenia.
Zajęcia zostaną przeprowadzone przez instruktorów służb mundurowych.
Miejsce: Sala wykładowa Czerwona Wieża Modlin Twierdza
Czas realizacji: 19 listopad 2022 r., w godzinach 9.00-13.00
Koszt udziału: 350 zł – płatne przelewem, lub kartą w dniu szkolenia (mail z dodatkowymi informacjami zostanie przesłany do osób zgłoszonych w formularzu).
ZAPRASZAMY!!!
Formularz rejestracyjny==>>https://docs.google.com/forms/d/177-3LOxBocVYl1G2yGN8ZZ3IYH_7-B7grny7DRrHrkc/edit?fbclid=IwAR3oQGV6kGyQEqstlAgSwMN4_swblYW2w-czUlqMisTnX03jXRtsXkd40vU

Szkolenie Prowadzącego Strzelanie

Date: 6 listopada 2022
All-day event
Location: Modlin Twierdza
na-szkolenie

Wspólnie z firmą MONK serdecznie zapraszamy na kurs prowadzącego strzelanie , uprawnienia nadane przez LOK.
Kurs odbędzie się 06 i 12 listopad 2022 teoria i 13 listopada zajęcia praktyczne na strzelnicy LOK Szerominek
Koszt kursu prowadzącego strzelanie 690 zł.
Legitymacja prowadzącego strzelanie potwierdza uprawnienia do prowadzenia strzelań z następujących typów broni :
A – pneumatyczna
B – palna bocznego zapłonu
C – palna centralnego zapłonu
D – maszynowa (pistolet maszynowy)
E – samoczynna
F – gładkolufowa (powtarzalna)
G – gładkolufowa (samopowtarzalna)
Zajęcia teoretyczne odbędą się na sali Wieży Czerwonej w Modlinie Twierdzy, natomiast zajęcia praktyczne na strzelnicy LOK w Szerominku.
Wymagania :
Zgłaszający powinien zarejestrować się w formularzu zgłoszeniowym i pierwszego dnia dostarczyć kserokopie dokumentu minimum średniego wykształcenia.
Formularz zgłoszeniowy==>>https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCslpTDQYzK3DaENCVH_e9xh8Qb_-N6BXxR3wOGR_HDIcefQ/viewform?usp=sf_link&fbclid=IwAR370cWqxbROl12S24-0ft3jnSPeft1cJY7sgUOrBmhKzyeYTCXJAF0wHHM

XXVI Edycja Zawodów Sportowych

Date: 29 października 2022
Time: 09:00 - 16:00
11

XXVI Edycja Zawodów Sportowych.
Dzień 29.10.2022
Godzina 09:00 (rejestracja zawodników od godziny 9:00 do 11:00)
Miejsce Strzelnica LOK w Szerominku
29 październik 2022 roku na terenie Strzelnicy LOK w Szerominku odbędzie się XXVI Edycja Zawodów Sportowych. Organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni Palnej i
Strzelectwa Sportowego.
Przewidziane jest 5 konkurencji:
1. Pistolet centralnego zapłonu 25 m
2. Pistolet bocznego zapłonu 25 m
3. Karabin bocznego zapłonu (stojąc) 25m
4. Pistolet centralnego zapłonu dynamiczny
5.strzelba 25m
Wpisowe 30 PLN, za każdą z konkurencji.

Opłat można dokonać kartą płatniczą w dniu zawodów lub na konto bankowe.
Wszystkie osoby dokonujące płatności za pośrednictwem przelewu muszą posiadać w dniu zawodów wydrukowane potwierdzenie przelewu. W tytule przelewu proszę wpisać “ZAWODY XXVI”

11

Zapraszamy na kurs Sędziego Strzelectwa kl. III lub podwyższenie klasy sędziowskiej organizowany przez PSKBPISS.
Data kursu 13.08.2022 r
Godziny zajęć: 9:00 – 14:00
Koszt 250zł (w tym zawarte opłaty do PZSS )
Miejsce kursu sala w Wieży Czerwonej Modlin Twierdza (Bema 200C)
Kurs będzie przeprowadzany na podstawie zatwierdzonego programu szkoleniowego PZSS.
Szkolenie kończy się uzyskaniem uprawnienia „Sędziego Strzelectwa Sportowego kl III, II ” potwierdzającym nabycie kwalifikacji do prowadzenia lub pomocy w zawodach strzeleckich.
Wymagania:
1.Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
2.Korzystanie w pełni z praw publicznych
3.Ukończenie kursu przygotowawczego kandydatów na sędziów oraz zdanie egzaminu.
4.Złożenie pisemnego zobowiązania do przestrzegania postanowień statutu i regulaminów PZSS oraz międzynarodowych organizacji sportu strzeleckiego, w tym także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej.
5.Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w ramach obowiązującego prawa.
Szkolenie prowadzi Antoni Kamiński
Chętnych prosimy o wpisanie sie do formularza zgłoszeniowego ==>>https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYItN1oDA1cjXVO6jriDpJK65aJ1xm4RiG-LVWrVUJ0Mh52A/viewform?fbclid=IwAR25YUnNDXLPhrql4000aVRYn3wW0bTDs_UM9rX7IDky6PQpMIJCDY8-sAc

Kurs Na patent

Start date: 2 lipca 2022
End date: 3 lipca 2022
Time: 09:00 - 16:00
na-szkolenie

W dniach 2 ,3 i 10 lipca 2022, PSKBPISS będzie prowadziło dla swoich członków kurs przygotowujący do egzaminu na patent strzelecki PZSS w zakresie: pistolet, karabin, strzelba.
Zajęcia teoretyczne odbędą się w dniach 2 i 3 lipca w godz. 09.00-16.00. na sali Wieży Czerwonej w Modlinie Twierdzy
W dniu 10 lipca spotkamy się na strzelnicy LOK w Szerominku (niedaleko Płońska) , gdzie praktycznie będziemy przygotowywać przyszłych adeptów sztuki strzeleckiej do egzaminu.
Koszt kursu to 450 zł
Uzyskanie patentu strzeleckiego to pierwszy krok do uzyskania zezwolenia na posiadanie własnej broni palnej. W trakcie kursu wskażemy drogę do jego uzyskania.
Osoby zainteresowane udziałem mogą zapisać się na kurs klikając na poniższy link:
Formularz zgłoszeniowy==>>https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9cBecysdYPeZR8_zANHoADTLKOEYJvf_FOfPjoyFAc6l4Rg/viewform?fbclid=IwAR38VHZ00qjIddD_R6Wy09CaYkL8MIj3qyufE0dwZJ3cCvQIzW_fmp16blA

Szkolenie paralizator

Date: 19 czerwca 2022
Time: 09:00 - 13:00

PSKBPISS wraz z firmą MONK organizuje szkolenie z zakresu
posługiwania przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.
Szkolenie zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem sprzętu TASER,
zostanie ono zakończone zaliczeniem, a uczestnik, po otrzymaniu oceny pozytywnej, otrzyma certyfikat odbycia szkolenia.
Poruszone zostaną zagadnienia:
– podstawy prawne użycia paralizatora,
– zasada działania urządzeń,
– zasady bezpiecznego posługiwania się paralizatorami,
– demonstracja użycia paralizatora,
– pomoc przedmedyczna po użyciu urządzenia.
Zajęcia zostaną przeprowadzone przez instruktorów służb mundurowych.
Miejsce: Hotel 500 w Zegrzu, ul. Warszawska 31A,
Czas realizacji: 19 czerwca 2022 r., w godzinach 9.00-13.00
Koszt udziału: 350 zł – płatne przelewem, lub kartą w dniu szkolenia (mail z dodatkowymi informacjami zostanie przesłany do osób zgłoszonych w formularzu).
ZAPRASZAMY!!!
Formularz rejestracyjny ==>>https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSebaujGNcKK2JFgigyd0G-JWwTsfDtpd-WQik35IWZtgmdQ/viewform?fbclid=IwAR3EIKUgT1w8O9mbHxtngS7p_Hhoq1wJ7p5Uo6DG5sq1pZVuNrmrcrlfhtQ

Kurs Prowadzącego Strzelanie

Start date: 11 czerwca 2022
End date: 12 czerwca 2022
Time: 09:00
Location: Sala na Wieży Czerwonej w Modlinie Twierdzy
na-szkolenie

Wspólnie z firmą MONK serdecznie zapraszamy na kurs prowadzącego strzelanie , uprawnienia nadane przez LOK.
Kurs odbędzie się 11 i 12 czerwca 2022 teoria i 18 czerwca zajęcia praktyczne na strzelnicy.
Koszt kursu prowadzącego strzelanie 690 zł.
Legitymacja prowadzącego strzelanie potwierdza uprawnienia do prowadzenia strzelań z następujących typów broni :
A – pneumatyczna
B – palna bocznego zapłonu
C – palna centralnego zapłonu
D – maszynowa (pistolet maszynowy)
E – samoczynna
F – gładkolufowa (powtarzalna)
G – gładkolufowa (samopowtarzalna)
H – Czarnoprochowa
Zajęcia teoretyczne odbędą się na sali Wieży Czerwonej w Modlinie Twierdzy, natomiast zajęcia praktyczne na strzelnicy LOK w Szerominku.
Wymagania :
Zgłaszający powinien zarejestrować się w formularzu zgłoszeniowym i pierwszego dnia dostarczyć zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny sportowej lub lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do udziału w szkoleniu oraz kserokopie dokumentu minimum średniego wykształcenia.
Formularz zgłoszeniowy==>> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTK-dE3g70PO_5a3OqwmX-DvfwMvn0InSVusBNgYu2IwMvNw/viewform?fbclid=IwAR1-5vhywhAX_E0-9pw-LlgvA-6y1_RnW7mC-Bs1u08f_2P7tlCqypvN3d8

WARSZTATY OBRONA KONIECZNA PRZY UŻYCIU BRONI PALNEJ

Date: 23 kwietnia 2022
Time: 09:00 - 16:00
Location: Sala w Wieży Czerwonej Modlin Twierdza

1. Obowiązujący stan prawny.

2. Analiza przypadków obrony koniecznej. Wyroki sądowe, doniesienia prasowe, materiał filmowy.

3. Ocena sytuacji w warunkach zagrożenia.

4. Deeskalacja konfliktu.

5. Alternatywne do broni palnej sposoby odparcia napaści.

6. Algorytm postępowania po zdarzeniu.

7. Odpowiedzialność karna przy przekroczeniu obrony koniecznej.

8. Wnioski – wygraj na ulicy, nie przegraj w sądzie!

Zajęcia prowadzi instruktor z doświadczeniem w służbach mundurowych, biegły sądowy w zakresie broni palnej i amunicji, taktyki i technik interwencji Tomczak Grzegorz

Koszt 250 zł

==>>Formularz zgłoszeniowy<<==

XXI Edycja Zawodów Sportowych

Date: 26 czerwca 2021
Time: 00:00 - 00:00
Location: Strzelnica czarnoty
PSKBPiSS_zawody_XXI_FB

26 czerwca 2021 roku na terenie Strzelnicy PSKBPISS Czarnoty odbędzie się XXI Edycja Zawodów Sportowych. Organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni Palnej i Strzelectwa Sportowego.
Przewidziane jest 7 konkurencji:

  • Pistolet centralnego zapłonu 25 m
  • Pistolet bocznego zapłonu 25 m
  • Karabin centralnego zapłonu 100 m
  • Karabin bocznego zapłonu 50 m
  • Strzelba 50 m
  • Pistolet centralnego zapłonu dynamiczny
  • Strzelba dynamicznaWpisowe 30 PLN, za każdą z konkurencji.


UWAGA Organizator nie zapewnia broni i amunicji.Opłat można dokonać kartą płatniczą w dniu zawodów lub na konto bankowe.PKO BP 57 1020 1592 0000 2802 0234 7706PROMOCJA!!! do dnia 21.06.2021 komplet startów (7 konkurencji) tylko 150 PLN. Liczy się data księgowania na koncie stowarzyszenia.
Wszystkie osoby dokonujące płatności za pośrednictwem przelewu muszą posiadać w dniu zawodów wydrukowane potwierdzenie przelewu.
W tytyule przelewu proszę wpisać “ZAWODY XXI – IMIĘ NAZWISKO”Regulamin zawodów dostępny na stronie PSKBPiSS.pl