Stowarzyszenie

Polskie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni Palnej i Strzelectwa Sportowego jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zrzesza osoby posiadające broń palną sportową, do celów kolekcjonerskich oraz myśliwych, jak również osoby pragnące stać się posiadaczami zezwolenia na broń palną. Kultywuje historię broni palnej oraz formacji uzbrojonych. Organizuje szkolenia mające na celu podnoszenie kwalifikacji i umiejętności w posługiwaniu się bronią palną.

Stowarzyszenie w trakcie swojej działalności wspiera osoby starające się uzyskać zezwolenie na posiadanie broni palnej do celów kolekcjonerskich oraz sportowych współorganizując kursy przygotowujące do egzaminu na patent strzelecki.Członkowie naszego stowarzyszenia uzyskują wiedzę jakie kroki powinni podjąć , aby uzyskać zezwolenie na broń. W chwili obecnej większość członków stowarzyszenia posiada już zezwolenie na broń palną do celów kolekcjonerskich lub sportowych albo jest w trakcie postępowania administracyjnego mającego na celu wydanie Im takiego zezwolenia. Będąc w naszym stowarzyszeniu osoba może działać w każdej sekcji, bądź doskonalić swoją wiedzę i umiejętności tylko z wybranego zakresu.


SEKCJE

Stowarzyszenie zostało podzielone na trzy nieformalne sekcje

JAK DO NAS DOŁĄCZYĆ

Do stowarzyszenia zostaną przyjęte osoby których kandydatura zostanie pozytywnie rozpatrzona przez Zarząd Stowarzyszenia. Aby wstąpić w nasze szeregi należy :

1. Pobrać deklarację


Pobierz deklarację, z tego miejsca oraz wydrukuj ją.

2. Wypełnić


Wydrukowaną deklarację uzupełnij czytelnie drukowanymi literami. Uzupełnij wszystkie pola tylko na pierwszej stronie deklaracji.

3. Dokonaj płatności


Opłać należność za składkę członkowską oraz wpisowe.

4. Wyślij


Zapakuj do koperty: podpisaną deklarację członkowską i potwierdzenie dokonania opłat . Następnie prześlij komplet dokumentów na adres stowarzyszenia

Do stowarzyszenia zostaną przyjęte osoby których kandydatura zostanie pozytywnie rozpatrzona przez Zarząd Stowarzyszenia. O decyzji zostaniesz poinformowany telefonicznie lub mailowo.