Jak dołączyć do PSKBPiSS

Do stowarzyszenia zostaną przyjęte osoby których kandydatura zostanie pozytywnie rozpatrzona przez Zarząd Stowarzyszenia. 

Aby wstąpić w nasze szeregi należy :

1. Pobrać ze strony internetowej deklarację członkowską.

2 . Wypełnić wszystkie pola drukowanymi literami , podpisać się i wysłać na adres stowarzyszenia.

3 . O akceptacji lub jej braku kandydat zostanie poinformowany telefonicznie.

4 . W przypadku akceptacji zgłoszenia przez Zarząd należy :

 -- Dokonać przelewu na kwotę 150 zł (50 zł wpisowe + 100 zł składka roczna) na konto

 

Polskiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni Palnej i Strzelectwa Sportowego,

57 1020 1592 0000 2802 0234 7706

tytułem : Opłata członkowska i wpisowe do PSKBPiSS od Imię Nazwisko i Pesel

 

 -- Wydrukować potwierdzenie przelewu.


 -- Zapakować do koperty deklarację wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty oraz 2 zdjęciami formatu 3x4 cm.


 -- Przesłać na adres Polskie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni Palnej i Strzelectwa Sportowego ul. Dębowa 40/13, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

e-max.it: your social media marketing partner

Newsletter